Pozvánka na Členskou schůzi

Zveme všechny členy klubu Rugby Clubu České Budějovice na členskou schůzi, která se koná se dne 26. ledna 2024 od 18:00 v Pivnici na Hřišti, Bezdrevská 1213/3a, 370 11 České Budějovice.

Program schůze

 1. Prezence
 2. Schválení výroční zprávy za rok 2023 a shrnutí hospodaření klubu za rok 2023
 3. Informace týkající se budování hřiště
 4. Sezóna 2024
  • muži
  • ženy
  • děti a mládež
 5. Shrnutí plánovaných akcí na rok 2024
  • akce klubu
  • soustředění dětí
 6. Diskuse před volbou člena VV a volba 6. člena VV
 7. Informace o vzdělávání trenérů, hráčů a rozhodčích
 8. Klubová identita (logo, oblečení)
 9. Volná diskuse
 10. Závěr